Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

POPRAWKI EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH: E.3, E.18, E.19, E.12, E.13, E.14 W SESJI ZIMOWEJ 2021 – dotyczy wyłącznie absolwentów.

Informujemy, że w dniu 11 września 2020 r. mija termin składania deklaracji na egzaminy z kwalifikacji zawodowych w zawodzie:

technik informatyk

technik mechatronik

Właściwą deklarację należy wypełnić, własnoręcznie podpisać i jej scan przesłać w podanym terminie (11.09.2020 r.) na adres: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content