Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Ubezpieczenie dla uczniów 2020/2021

Dobrowolne ubezpieczenie dla uczniów 2020/2021

Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia.

W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk

Nr polisy: EDU-A/P 076841

UWAGA!!!! Wpłaty za ubezpieczenie odbywają się wyłącznie bezgotówkowo.

Dokonywanie wpłat indywidualnych przez uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych odbywają się przelewem na rachunek bankowy Interrisk :

21 1240 6960 7170 0012 5007 6841  

Tytułem: polisa  EDU-A/P 076841  imię, nazwisko oraz nr pesel dziecka

Kwota składki: 60 PLN

!!!!! Po dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres: ubezpieczenie@tm1.edu.pl

!!! Wpłat należy dokonywać od 2 do 25 września 2020 roku.

Po tym czasie lista ubezpieczonych zostanie zamknięta.

Cizio Emilia

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content