Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zwolnienie z teorii 2020

Szanowni Państwo,

Warszawa, 17 sierpnia 2020

14-ego września pod patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju rusza 7 edycja olimpiady projektów społecznych Zwolnieni z Teorii, najpopularniejszej olimpiady dla uczniów szkół ponadpodstawowych w Polsce.

Do tej pory 80 tys. uczniów z całej Polski wzięło udział i zrealizowało 2,8 tys. projektów społecznych, które pozytywnie wpłynęły na życie 15 milionów Polaków. Celem olimpiady jest rozwój innowacyjności i kreatywności uczniów oraz zwiększenie ich zaangażowania w wolontariat.

Każda szkoła, która bierze udział w olimpiadzie jest doceniona w Rankingu Szkół Zwolnieni z Teorii wydawanym wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita i Onet. Olimpiada realizuje także pierwszy priorytet Ministerstwa Edukacji Narodowej zawarty w tegorocznych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 tzn. „Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów”. Uczniowie biorą udział w olimpiadzie poprzez platformę www.zwolnienizteorii.pl, stąd udział w niej jest w pełni kompatybilny nawet ze szkołą w trybie zdalnym.

Co więcej, to oznacza, że Zwolnieni z Teorii realizuje także czwarty priorytet MEN tzn. „Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.”

Wybraliśmy Państwa szkołę jako jedną z 400 placówek, którym proponujemy wizytę w szkolę naszego wolontariusza

– laureata olimpiady z poprzednich lat, który prowadzi kilkuminutowe prezentacje w klasach, inspirując młodzież do rozwoju swoich proinnowacyjnych kompetencji. Wszystkie koszty wizyty wolontariusza pokrywa nasza Fundacja.

W tym roku, ze względu na pandemię, nasi wolontariusze przeszli szkolenie z zasad bezpieczeństwa w okresie występowania pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz są wyposażeni w przyłbicę, rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji.

Aby zarezerwować termin wizyty prosimy o kontakt: trasa@zwolnienizteorii.pl lub tel. 796 505 658.

Olimpiada Zwolnieni z Teorii polega na zespołowym zrealizowaniu własnego projektu społecznego. Aby ten cel osiągnąć, uczestnicy przechodzą szkołę życia, w której uczą się kreatywności, samodzielności i innowacyjności, a także pracy w grupie, negocjacji, przekonywania, motywowania, zarządzania i kompetencji cyfrowych.

Każdy finalista otrzymuje międzynarodowy certyfikat z zarządzania projektami zgodny z metodyką Project Management Institute. Certyfikaty Zwolnionych z Teorii są rozpoznawalne przez najlepszych pracodawców.      Dzięki temu naszym finalistom udaje się średnio o 1,5 roku wcześniej zdobyć pierwszą pracę niż ich rówieśnikom. Co więcej, Finaliści Zwolnionych z Teorii znacznie częściej niż pozostali licealiści dostają się na studia zagraniczne.

Za nasz wkład w edukację zdobyliśmy wiele polskich i zagranicznych nagród. Jednak przede wszystkim sami jesteśmy rodzicami, nauczycielami i starszym rodzeństwem. Stworzyliśmy Zwolnionych z Teorii z własnej pasji.

Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy Państwa uczniom zaangażowanie w Zwolnionych z Teorii. Trzymamy za nich mocno kciuki!

Paula Bruszewska
Prezes Zarządu Fundacji Zwolnieni z Teorii

trasa@zwolnienizteorii.pl
www.zwolnienizteorii.pl

zwolnienie z teorii - list
zwolnieni z teorii

Chętni proszeni są o zgłaszanie się do P.Maciejczyk sala 200 i P.Prajsnar sala 400

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content