Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Stypendium Mazovia – dot. uczniów Technikum.

Uczniowie wnioskujący o stypendium Mazovia muszą do końca tygodnia tj. do 23.10.2020 r. (piątek) włącznie, przesłać skan świadectwa z minionego roku szkolnego i ewentualnych dyplomów z osiągnięć – dotyczy klas: 2,3,4.

Natomiast uczniowie klas pierwszych wysyłają mailem tylko prośbę o zrobienie kopii ostatniego świadectwa (jest złożone w szkolnym sekretariacie), by dyrektor szkoły mógł podpisać je za zgodność z oryginałem.

Świadectwa i prośby przesłane w w/w terminie, będzie można odebrać ze szkoły po 26.10.2020 r. Harmonogram odbiorów podany zostanie również na stronie szkoły w najbliższym czasie. Proszę śledzić ogłoszenia 😉

adres, na który przesyłacie dokumenty i prośby to: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content