Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

TERMINARZ I OPIS PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW XLVII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ rok szkolny 2020/2021

Inauguracja 47 edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej (w skrócie OWT), obędzie się w drugiej dekadzie września 2020 roku i będzie poprzedzona informacją na stronie internetowej Olimpiady http://www.owt.edu.pl/ oraz pisemnym zawiadomieniem i rozesłaniem plakatów informacyjnych do szkół ponadpodstawowych w całej Polsce kształcących w obszarach:

  • ogólnym,
  • mechanicznym,
  • budowlanym,
  • górniczo-hutniczym
  • elektryczno-elektronicznym.

Terminarz 1. Terminy zawodów OWT są planowane w uzgodnieniu z innymi olimpiadami i MEN. W roku szkolnym 2020/2021 daty przeprowadzenia zawodów poszczególnych stopni Olimpiady są następujące:

  • zawody I stopnia (szkolne) – 23 października 2020 r.
  • zawody II stopnia (okręgowe) – 7 stycznia 2021 r.
  • zawody III stopnia (centralne) – 17 kwietnia 2021 r. 2.

Podczas Olimpiady uczestnicy zawodów II i III stopnia startują w jednej z dwóch, dowolnie wybranych wcześniej grup tematycznych:

  • mechaniczno-budowlanej, obejmującej obszary kształcenia: budowlany oraz mechaniczny i górniczo-hutniczy,
  • elektryczno-elektronicznej, obejmującej obszar kształcenia elektrycznoelektroniczny.

Chętni zgłaszają się do Pana Z. Niedbały do pokoju 110

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content