Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wstępne wyniki rekrutacji na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+.

Wyniki rekrutacji na staż zagraniczny w ramach projektu Erasmus+ “Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość” o numerze  2020-1-PL01-KA116-079334 można pobrać poniżej.

Ze względu na fakt, iż partner z Finlandii odwołał wszystkie mobilności do końca lipca 2021r. w tym roku praktyki odbędą się tylko na Malcie i we Włoszech, zatem liczba osób zakwalifikowanych do wyjazdu zmniejszyła się do 20.

Ewentualne odwołania można wysyłać na adres: rekrutacja.erasmusplus@tm1.edu.pl  do czwartku 26.11.2020 do godziny 12:30.

Ostateczna lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona na stronie szkoły w piątek 27.11.2020.

Również w piątek 27.11.2020 odbędzie się pierwsze spotkanie organizacyjne dla zakwalifikowanych uczniów oraz uczniów z listy rezerwowej. Spotkanie odbędzie się online na TEAMS o godzinie 15.00. Na TEAMS zostanie utworzona grupa o nazwie Erasmusplus. Obecność obowiązkowa!  

Wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora projektu, p. Katarzyny Talmont.

E-mail: Katarzyna.Talmont@tm1.edu.pl

Gratulujemy wszystkim zakwalifikowanym osobom!

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content