Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

DEKLARACJE MATURALNE – ABSOLWENCI Z LAT UBIEGŁYCH

Absolwenci z lat ubiegłych, którzy chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości w maju 2021 r., proszeni są o wypełnienie odpowiedniej deklaracji (1a, 1b, 1c), wydrukowanie, podpisanie, zeskanowanie i przesłanie jej na adres: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl do dnia 31 grudnia 2020 r.

Identyfikator szkoły dla Technikum to: 146505-05303

Identyfikator szkoły dla Liceum to: 146505-2310D

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content