Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

DEKLARACJE NA SESJĘ LETNIĄ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

Uczniowie klas trzecich Technikum składają deklaracje przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji zawodowych w sesji letniej do dnia 4 lutego 2021 r. – czwartek.

Deklaracje te dostępne są w holu głównym szkoły. Proszę je wypełnić i zostawić w miejscu do tego przeznaczonym.

Osoby, które do tego czasu nie będą obecne w szkole, proszone są o wypełnienie i własnoręcznie podpisanie deklaracji oraz przesłanie na: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl

Deklaracje do pobrania:

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie przystąpili do kwalifikacji zawodowych EE. 09 i EE.21 w sesji zimowej, a chcieliby podejść do tych egzaminów w sesji letniej, również zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji do dnia 4 lutego 2021 r.

Deklaracje do pobrania:

Wydłużony termin złożenia deklaracji na sesję letnią, będą mieli wyłącznie uczniowie, którzy nie uzyskają pozytywnego wyniku po sesji zimowej 2021 r. Wynik ten znany będzie 31 marca 2021 r., a termin złożenia deklaracji dla poprawkowiczów to 8 kwiecień 2021 r.

Agnieszka Gwardiak

Zmiana planu – zajęcia zawodowe w szkole

nowy plan lekcji W okresie od 17 do 28 maja będzie obowiązywał zmieniony plan. Zajęcia odbywają się zdalnie z wyjątkiem wskazanych dni w następujących klasach: Oddział Lekcje w szkole Uwagi 1ta środa 1tb wtorek Klasa nie może uczestniczyć w 1 lekcji wf blok w5a – jest w tym czasie w szkole 1tc środa 1tm1 środa […]

WIELKIE BIBLIOTECZNE CZYTANIE

Od  lat nasza biblioteka organizuje dzień głośnego czytania wybranej książki czyli Wielkie Biblioteczne Czytanie. W tym roku chcemy je zorganizować w dniach 31.05.-2.06. podczas zajęć integracyjnych po powrocie do nauki stacjonarnej.  Czekamy na Wasze propozycje dotyczące wyboru książki, która mogłaby być czytana. Przesyłajcie je na adres sylwia.blazejewska@tm1.edu.pl lub beata.walczak@tm1.edu.pl do dnia 23.05. Zachęcamy do nadsyłania […]

MATURA Z INFORMATYKI

W dniu 18 maja 2021 r. od godz. 10:00 – 11:30, odbywać się będzie sprawdzanie poprawności działania komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Nieobecność uniemożliwia zgłaszanie w trakcie matury i po niej, niewłaściwego działania sprzętu / oprogramowania. Zapraszamy wszystkich zdających ten przedmiot do sal, w których zaplanowano egzamin z informatyki (300, 304, 305, 400, 401). […]

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów

W naszej szkole będą organizowane wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów, której celem jest popularyzowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, zapoznanie jej z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego i zachęcenie jej do aktywnego działania w życiu publicznym. Udział w MRDM daje możliwość wyrażania własnych opinii i przedstawiania ich Radzie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.  Zachęcamy chętnych do kandydowania i startowania w wyborach.   Harmonogram wyborów:   19-26 maja – przyjmowanie zgłoszeń […]

Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content