Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

DEKLARACJE NA SESJĘ LETNIĄ EGZAMINÓW Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

Uczniowie klas trzecich Technikum składają deklaracje przystąpienia do egzaminów z kwalifikacji zawodowych w sesji letniej do dnia 4 lutego 2021 r. – czwartek.

Deklaracje te dostępne są w holu głównym szkoły. Proszę je wypełnić i zostawić w miejscu do tego przeznaczonym.

Osoby, które do tego czasu nie będą obecne w szkole, proszone są o wypełnienie i własnoręcznie podpisanie deklaracji oraz przesłanie na: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl

Deklaracje do pobrania:

Uczniowie, którzy z różnych powodów nie przystąpili do kwalifikacji zawodowych EE. 09 i EE.21 w sesji zimowej, a chcieliby podejść do tych egzaminów w sesji letniej, również zobowiązani są do złożenia stosownej deklaracji do dnia 4 lutego 2021 r.

Deklaracje do pobrania:

Wydłużony termin złożenia deklaracji na sesję letnią, będą mieli wyłącznie uczniowie, którzy nie uzyskają pozytywnego wyniku po sesji zimowej 2021 r. Wynik ten znany będzie 31 marca 2021 r., a termin złożenia deklaracji dla poprawkowiczów to 8 kwiecień 2021 r.

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content