Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Kolejny sukces WIŚNIOWEJ: 3. zespoły uczniowskie z ZSLiT Nr 1, otrzymało rekomendację do Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory 2021.

Organizatorem Festiwalu E(x)plory jest Fundacja Zaawansowanych Technologii.  W tym roku, w dniu 20. stycznia, Szkolny Festiwal E(x)plory odbył się w XL Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.  Z satysfakcją informujemy, że ze zgłoszonych 25 projektów, z 5 szkół do konkursu, jury przyznało 5 akredytacji.  

Z  WIŚNIOWEJ do Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory, zakwalifikowały się 3 projekty:

1. „Opracowanie systemu aktywnej kontroli wektora ciągu silników rakietowych klasy G i H, podczas ich startu  i lotu”. (praca nr 22), Autorzy: Dariusz Wróblewski, Jakub Wróblewski, uczniowie Technikum Mechatronicznego Nr 1;  Opiekun: mgr inż. Kazimierz Okraszewski;

2. „Ręczna Wyrzutnia Elektromagnetyczna”. (praca nr 23), Autor: Mikołaj Tupaj, uczeń Technikum Mechatronicznego Nr 1; Opiekun: mgr inż. Kazimierz Okraszewski;                                                                      

3. „Life Gun”. (praca nr 25), Autorzy: Patryk Górski, Gabriela Rutkiewicz, Natalia Sowa, Marcel Tomczyński, uczniowie LXXX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa; Opiekun: mgr inż. Tomasz Pawlak

 W ocenie jury zgłoszone prace wyróżniały się różnorodnością tematów oraz oryginalnością rozwiązań technicznych. Do ciekawych i innowacyjnych projektów należą niżej wymienione projekty zgłoszone przez uczniów Technikum Mechatronicznego Nr 1:

– „Budowa robota wspomagającego samodoskonalenie w zakresie układania kostki Rubika”, (praca nr 24). Autorzy: Stanisław Michalski i Filip Glibowski; Opiekun: mgr Magdalena Polak;

– „Modułowe stanowisko do wykonywania doświadczeń fizycznych, wspomagane komputerowo. Instrukcje do przeprowadzania ćwiczeń”,      (praca nr 21). Autorzy: Adam Ciesielski, Kacper Radzikowski  i Dawid Tarabasz uczeń Technikum Łączności im. prof. J. Groszkowskiego. Opiekunowie: mgr inż. Andrzej Wrona i mgr Anna Piotrowska.

 Naszym uczniom- innowatorom, składamy gratulacje i życzymy naszemu środowisku szkolnemu kolejnych sukcesów, tym bardziej, że w marcu bieżącego roku wymienione zespoły planują powalczyć o wysokie lokaty w Ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator” i „Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości”.

Zdobyte osiągnięcia, nabycie pewnego doświadczenia przez  naszych uczniów – innowatorów biorących udział w Szkolnym Konkursie Młodych Naukowców   E(x)plory 2021, uważamy za dobry początek na drodze, w sięganiu po sukcesy, na kolejnych etapach aktywności w konkursach i olimpiadach dotyczących rozwijania twórczości technicznej; w myśl hasła „od pomysłu do realizacji”.

Opracował: Kazimierz Okraszewski – opiekun Koła Młodego Innowatora w ZSLiT Nr 1.

Zmiana planu – zajęcia zawodowe w szkole

nowy plan lekcji W okresie od 17 do 28 maja będzie obowiązywał zmieniony plan. Zajęcia odbywają się zdalnie z wyjątkiem wskazanych dni w następujących klasach: Oddział Lekcje w szkole Uwagi 1ta środa 1tb wtorek Klasa nie może uczestniczyć w 1 lekcji wf blok w5a – jest w tym czasie w szkole 1tc środa 1tm1 środa […]

WIELKIE BIBLIOTECZNE CZYTANIE

Od  lat nasza biblioteka organizuje dzień głośnego czytania wybranej książki czyli Wielkie Biblioteczne Czytanie. W tym roku chcemy je zorganizować w dniach 31.05.-2.06. podczas zajęć integracyjnych po powrocie do nauki stacjonarnej.  Czekamy na Wasze propozycje dotyczące wyboru książki, która mogłaby być czytana. Przesyłajcie je na adres sylwia.blazejewska@tm1.edu.pl lub beata.walczak@tm1.edu.pl do dnia 23.05. Zachęcamy do nadsyłania […]

MATURA Z INFORMATYKI

W dniu 18 maja 2021 r. od godz. 10:00 – 11:30, odbywać się będzie sprawdzanie poprawności działania komputera i zainstalowanego na nim oprogramowania. Nieobecność uniemożliwia zgłaszanie w trakcie matury i po niej, niewłaściwego działania sprzętu / oprogramowania. Zapraszamy wszystkich zdających ten przedmiot do sal, w których zaplanowano egzamin z informatyki (300, 304, 305, 400, 401). […]

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów

W naszej szkole będą organizowane wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów, której celem jest popularyzowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, zapoznanie jej z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego i zachęcenie jej do aktywnego działania w życiu publicznym. Udział w MRDM daje możliwość wyrażania własnych opinii i przedstawiania ich Radzie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.  Zachęcamy chętnych do kandydowania i startowania w wyborach.   Harmonogram wyborów:   19-26 maja – przyjmowanie zgłoszeń […]

Mawilux
ATMSolutions
CISCO
Novell
ECDL - European Computer Driving Licence
Akademia Astor
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Skip to content