Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Kolejny sukces WIŚNIOWEJ: 3. zespoły uczniowskie z ZSLiT Nr 1, otrzymało rekomendację do Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory 2021.

Organizatorem Festiwalu E(x)plory jest Fundacja Zaawansowanych Technologii.  W tym roku, w dniu 20. stycznia, Szkolny Festiwal E(x)plory odbył się w XL Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Warszawie.  Z satysfakcją informujemy, że ze zgłoszonych 25 projektów, z 5 szkół do konkursu, jury przyznało 5 akredytacji.  

Z  WIŚNIOWEJ do Regionalnego Etapu Konkursu Naukowego E(x)plory, zakwalifikowały się 3 projekty:

1. „Opracowanie systemu aktywnej kontroli wektora ciągu silników rakietowych klasy G i H, podczas ich startu  i lotu”. (praca nr 22), Autorzy: Dariusz Wróblewski, Jakub Wróblewski, uczniowie Technikum Mechatronicznego Nr 1;  Opiekun: mgr inż. Kazimierz Okraszewski;

2. „Ręczna Wyrzutnia Elektromagnetyczna”. (praca nr 23), Autor: Mikołaj Tupaj, uczeń Technikum Mechatronicznego Nr 1; Opiekun: mgr inż. Kazimierz Okraszewski;                                                                      

3. „Life Gun”. (praca nr 25), Autorzy: Patryk Górski, Gabriela Rutkiewicz, Natalia Sowa, Marcel Tomczyński, uczniowie LXXX Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda Staffa; Opiekun: mgr inż. Tomasz Pawlak

 W ocenie jury zgłoszone prace wyróżniały się różnorodnością tematów oraz oryginalnością rozwiązań technicznych. Do ciekawych i innowacyjnych projektów należą niżej wymienione projekty zgłoszone przez uczniów Technikum Mechatronicznego Nr 1:

– „Budowa robota wspomagającego samodoskonalenie w zakresie układania kostki Rubika”, (praca nr 24). Autorzy: Stanisław Michalski i Filip Glibowski; Opiekun: mgr Magdalena Polak;

– „Modułowe stanowisko do wykonywania doświadczeń fizycznych, wspomagane komputerowo. Instrukcje do przeprowadzania ćwiczeń”,      (praca nr 21). Autorzy: Adam Ciesielski, Kacper Radzikowski  i Dawid Tarabasz uczeń Technikum Łączności im. prof. J. Groszkowskiego. Opiekunowie: mgr inż. Andrzej Wrona i mgr Anna Piotrowska.

 Naszym uczniom- innowatorom, składamy gratulacje i życzymy naszemu środowisku szkolnemu kolejnych sukcesów, tym bardziej, że w marcu bieżącego roku wymienione zespoły planują powalczyć o wysokie lokaty w Ogólnopolskim Konkursie „Młody Innowator” i „Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości”.

Zdobyte osiągnięcia, nabycie pewnego doświadczenia przez  naszych uczniów – innowatorów biorących udział w Szkolnym Konkursie Młodych Naukowców   E(x)plory 2021, uważamy za dobry początek na drodze, w sięganiu po sukcesy, na kolejnych etapach aktywności w konkursach i olimpiadach dotyczących rozwijania twórczości technicznej; w myśl hasła „od pomysłu do realizacji”.

Opracował: Kazimierz Okraszewski – opiekun Koła Młodego Innowatora w ZSLiT Nr 1.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content