Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

MAZOVIA 2021

Uczniowie, którym przyznano stypendium  dla uczniów szkół zawodowych zobowiązani są do:

  • rejestracji Umowy wraz z Danymi uczestnika projektu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Ucznia na stronie internetowej.
  • wygenerowania oraz podpisania dokumentów przez upoważnione do tego osoby, tj.:
  • 3 egzemplarzy Umowy stypendialnej podpisanej przez Wnioskodawcę (pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego);
  • 1 egzemplarza Danych uczestnika projektu podpisanych przez Wnioskodawcę (pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego);
  • 1 egzemplarza Indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego Ucznia podpisanego przez stypendystę lub stypendystę i rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku stypendysty będącego osobą niepełnoletnią) oraz dyrektora szkoły i nauczyciela-opiekuna stypendysty;
  • przekazania ww. dokumentów do 3 lutego 2021 r. na poniższy adres :

Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

ul. B. Brechta 3

03-472 Warszawa

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content