Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo.”

Ministerstwo Sprawiedliwości serdecznie zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie legislacyjnym dla szkół ponadpodstawowych ,,Stwórz ustawę, zmieniaj prawo.”

Każda ze szkół ponadpodstawowych może zgłosić jedną lub kilka Drużyn Legislacyjnych. Drużyny Legislacyjne mogą liczyć od 3 do 10 uczniów. Pracą każdej drużyny powinien kierować opiekun, którym może być jedynie nauczyciel uczniów z danej drużyny. Zadaniem każdej Drużyny Legislacyjnej jest przygotowanie propozycji projektu ustawy lub propozycji projektu zmiany ustawy, który mógłby zostać wprowadzony do polskiego porządku prawnego. 

Nagrody w konkursie:

nagroda I stopnia – 3 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 1 000 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej;

nagroda II stopnia – 2 500 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 750 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej;

nagroda III stopnia – 2 000 złotych dla członków Drużyny legislacyjnej oraz 500 złotych dla opiekuna drużyny legislacyjnej;

Minister Sprawiedliwości może również przyznać dodatkowe nagrody rzeczowe.

Zgłoszone projekty powinny być wzorowane na projektach ustaw udostępnionych na stronie konkursu mieszczącej się pod adresem: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-stworz-ustawe-zmieniaj-prawo

Zapraszamy także na fanpage Wydziału ds. Edukacji Prawnej mieszczącego się pod linkiem: https://www.facebook.com/Edukacja-Prawna-102567281694518

Zgłoszenia wraz z projektami należy nadsyłać do dnia 8 lutego 2021 roku na adres edukacja.prawna@ms.gov.pl 

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi do 31 maja 2021 roku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z opiekunem konkursu w ZSLiT z Panią Ewą Zdończyk.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content