Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

DEKLARACJE NA EGZAMINY ZAWODOWE – JEDNOLITEROWE – W SESJI LETNIEJ 2021 r. – WYŁĄCZNIE ABSOLWENCI.

Termin złożenia deklaracji na egzamin z kwalifikacji jednoliterowych w sesji letniej 2021 r. (dotyczy wyłącznie absolwentów), ubiega z dniem 21 lutego 2021 r.

Deklaracje należy dokładnie i czytelnie wypełnić, podpisać własnoręcznie, zeskanować i przesłać na: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content