Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

XIV Edycja Konkursu „Młody Innowator 2020/2021”

ZAPROSZENIE

dla uczniów z oryginalnymi pomysłami

XIV Edycja Konkursu „Młody Innowator 2020/2021”

Organizatorem Konkursu jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych – NOT i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Roboczy tytuł brzmi: „Mamy pomysł na innowacyjne rozwiązanie”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki.
Zapraszamy kilkuosobowe zespoły uczniowskie, do zapoznania się
z REGULAMINEM i do wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
podanego na stronie eNOT, w zakładce konkursy i olimpiady.

I ETAP SZKOLNY

Zgłoszenia będą przyjmowane do 9. marca br.

przez Kazimierza Okraszewskiego – opiekuna Koła Młodych Innowatorów,

mail: kokraszewski@gmail.com

______________________________________________________

Konkurs  adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII), i liceów ogólnokształcących oraz techników. Jego celem jest rozwijanie twórczych zdolności młodzieży. Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być  rozwiązanie techniczne, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności.

Efekty poprzednich edycji Konkursu dowodzą, że warto go kontynuować. W osiąganiu sukcesów przez uczniów, należy podkreślić rolę nauczycieli – promotorów zgłaszanych projektów. To dzięki ich zaangażowaniu konkurs ciągle się rozwija. Konkurs zakłada działania zespołowe, uczy wspólnie realizować zadania, a tym samym organizacji i odpowiedzialności. Jednoczy uczniów wokół wspólnego celu.

Autorzy najciekawszych rozwiązań są zapraszani na Galę Finałową.  Uczniom – innowatorom  i Nauczycielom prowadzącym najlepsze prace  wręczane są dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Prace laureatów są staraniem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów prezentowane podczas międzynarodowej wystawy innowacji technicznych „IWIS” organizowanej w Warszawie.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content