Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

POPRAWKOWE EGZAMINY Z KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH – LATO 2021

Informujemy, że uczniowie którzy nie zdali egzaminu z kwalifikacji zawodowych w sesji zimowej 2021 r., mogą podejść do tego egzaminu ponownie w sesji letniej 2021 r. Warunkiem jest złożenie stosownej deklaracji w terminie do 8 kwietnia 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny.

Poniżej znajdują się deklaracje, które należy wypełnić i odesłać na: agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl

DEKLARACJE NA EGZAMINY JEDNOLITEROWE

Proszę czytelnie wypełnić wszystkie wymagane pola.

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content