Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów

W naszej szkole będą organizowane wybory do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Mokotów, której celem jest popularyzowanie postaw prospołecznych wśród młodzieży, zapoznanie jej z zasadami funkcjonowania samorządu terytorialnego i zachęcenie jej do aktywnego działania w życiu publicznym. Udział w MRDM daje możliwość wyrażania własnych opinii i przedstawiania ich Radzie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. 

Zachęcamy chętnych do kandydowania i startowania w wyborach.  

Harmonogram wyborów:  

19-26 maja – przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do MRDM  

28 maja – ogłoszenie listy kandydatów  

od 7 do 10 czerwca – wybory do MRDM (w przypadku nauki zdalnej lub stacjonarnej)  

8 i 15 czerwca – wybory w przypadku nauki hybrydowej. 

16 czerwca – ostateczny termin przekazania protokołów wyborczych Przewodniczącemu MRDM m. st. Warszawy  

18 czerwca – ogłoszenie wyników wyborów przez Przewodniczącego MRDM m. st. Warszawy  

22 czerwca – pierwsza sesja MRDM 

Kandydaci zgłaszają się mailem do pani Anety Maciejczyk, opiekunki Samorządu Uczniowskiego (aneta.maciejczyk@tm1.edu.pl), we wskazanym terminie.  

Zapraszamy do działania! 

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content