Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Komunikaty dotyczące egzaminów zawodowych w sesji letniej 2021.

Informujemy, że zdający zobowiązani są do zapoznania się z poniższymi komunikatami. Są to: wytyczne covidowe; wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, które zdający może mieć na egzaminach, pisemnym i praktycznym.

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Komunikat dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content