Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

REKRUTACJA Sprawdzian z jęz. angielskiego (termin dodatkowy)

Prawo do napisania sprawdzianu w drugim terminie mają tylko te osoby, które poinformowały szkołę o przyczynie swojej nieobecności do 7 czerwca.

Kandydaci do oddziału dwujęzycznego w technikum, piszący w dniu 25 czerwca 2021 (piątek) sprawdzian z języka angielskiego, proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 12:45. Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny ma najwyżej na liście preferencji na swoim wniosku.

Przy wejściu do szkoły kandydaci otrzymają informację o przydziale do sal. Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 13:00 i trwa do godziny 15:00. Należy przynieść czarny długopis i legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.
Kandydaci mają obowiązek mieć zakryty nos i usta do momentu zajęcia miejsca w sali.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content