Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

REKRUTACJA – Sprawdzian do klasy dwujęzycznej

Kandydaci do oddziału dwujęzycznego piszący w dniu 7 czerwca 2021 (poniedziałek) sprawdzian uzdolnień kierunkowych z języka angielskiego proszeni są o przybycie do naszej szkoły najpóźniej o godzinie 09:15. Kandydat zgłasza się na sprawdzian do tej szkoły, której oddział dwujęzyczny ma najwyżej na liście preferencji na swoim wniosku.

Przy wejściu do szkoły kandydaci otrzymają informację o przydziale do sal. Sprawdzian rozpoczyna się o godzinie 9:30 i trwa do godziny 11:30. Należy przynieść czarny długopis i legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Rodzice / opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.
Kandydaci mają obowiązek mieć zakryty nos i usta do momentu zajęcia miejsca w sali.

Prawo do napisania sprawdzianu w drugim terminie mają tylko te osoby, które poinformują szkołę o przyczynie swojej nieobecności do 7 czerwca (mail na adres rekrutacja@tm1.edu.pl).

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content