Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Stypendyści Mazovia 2021 TM SPRAWOZDANIE KOŃCOWE.

Termin dostarczenia Sprawozdania za okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Szanowni Stypendyści,

Informujemy, że zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” do dnia 2 lipca 2021 r. r do:

Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

ul. B. Brechta 3, 03-472 Warszawa

należy dostarczyć:

  • Sprawozdanie końcowe za okres od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. – zweryfikowane i zatwierdzone przez pracownika Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, wygenerowane ze strony internetowej i podpisane przez stypendystę (w przypadku, gdy stypendysta jest osobą niepełnoletnią Sprawozdanie powinno zostać podpisane zarówno przez stypendystę, jak również przez jego rodzica/prawnego opiekuna) oraz nauczyciela – opiekuna stypendysty.

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content