Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Rekrutacja – ogłoszenie list zakwalifikowanych

Wyniki rekrutacji, czyli listy zakwalifikowanych, będą dostępne 22 lipca ok. 12:00. Listy będą wisiały w szkole w wersji papierowej. Kandydaci mogą także poznać wyniki:

  • w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN po zalogowaniu się na konto kandydata,
  • w bezpłatnej aplikacji mobilnej eLO! 2021 (aplikacja poinformuje Was o wyniku w telefonie niezwłocznie po jego publikacji):

aplikacja w wersji dla systemu Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.edu.vulcan.elo2021

w wersji dla systemu IOS:

https://apps.apple.com/pl/app/elo-2021/id1406710761?l=pl

Szkoła ze względu na przepisy RODO nie publikuje listy w postaci elektronicznej.

Kandydaci udają się do szkoły, do której oddziału zostali zakwalifikowani z oryginałami dokumentów (niezależnie, która to była preferencja). W szkole pierwszego wyboru można (ale nie ma takiej konieczności) odebrać kopie świadectwa i wyników egzaminu, jeżeli były składane osobiście (a nie mailowo) i była to kopia otrzymana w szkole podstawowej. Nie wydajemy kandydatom niezakwalifikowanym ich wniosków. Dokumentacja rekrutacji jest przechowywana przez rok a następnie niszczona.

Kandydaci mogą składać wnioski poprzez system elektroniczny w rekrutacji uzupełniającej w terminie 3 – 5 sierpnia do godz. 15:00. Lista wolnych miejsc będzie opublikowana w systemie po 30 lipca.

Od momentu publikacji list można potwierdzać wolę przyjęcia, czyli składać oryginały dokumentów:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,
  • kwestionariusz szkolny (poniżej – prosimy o druk dwustronny) ,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane z tyłu imieniem i nazwiskiem – zdjęcia powinny być aktualne, o wymiarach 35x45mm, kolorowe, równo oświetlone, na jednolitym, jasnym tle),
  • zaświadczenie od lekarza do TECHNIKUM (lub oświadczenie rodziców o innym terminie badań).

Karty zdrowia i opinie psychologiczno-pedagogiczne będziemy zbierać dopiero na początku września.

Lista podręczników:

1TM-podreczniki.pdf (tm1.edu.pl) TECHNIKUM wszystkie zawody

1LO-podreczniki.pdf (tm1.edu.pl) LICEUM

Organizujemy kiermasz używanych podręczników w pierwszych tygodniach września.

Kandydaci, którzy nie złożą dokumentów do 30 lipca, nie zostają przyjęci do szkoły. W takim przypadku wolne miejsca pozostaną na etap rekrutacji uzupełniającej.  W przypadku braku możliwości złożenia zaświadczenia lekarskiego, rodzic informuje o tym dyrektora szkoły do 30 lipca br. do godz. 15:00, wskazując termin wykonania badań.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content