Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Rekrutacja na staż Erasmus+ w Las Palmas

Między 02 a 08 września 2021 osoby zainteresowane wyjazdem na praktyki zagraniczne w Las Palmas (Hiszpania) w ramach projektu Erasmus+ w listopadzie 2021 będą mogły składać formularz aplikacyjny wraz z załącznikami w sekretariacie szkoły. Dotyczy również uczniów klas 3 po gimnazjum, którzy mają ukończone 17 lat.                     

Termin stażu: 08/11/2021 – 26/11/2021 + 2 dni podróży.

Ostateczny termin składania formularza aplikacyjnego w sekretariacie uczniowskim upływa 08 września 2021 o godz. 15:00.

Harmonogram rekrutacji, terminy ogłoszenia wyników, kryteria punktowe oraz procedura odwoływania się znajdują się w pliku „Zasady kwalifikacji”. UWAGA: Proszę pamiętać, że aby przyznano punkty za osiągnięcia dodatkowe, kandydat musi złożyć kopię dyplomu/zaświadczenia etc. poświadczoną za zgodność z oryginałem w sekretariacie uczniowskim.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy koordynatora projektu, p. Katarzyny Talmont: katarzyna.talmont@tm1.edu.pl  lub przez Dziennik Elektroniczny; lub do wicedyrektor szkoły, p. Karoliny Dołomisiewicz: karolina.dolomisiewicz@tm1.edu.pl lub w pokoju 114.

Staż odbędzie się w ramach projektu nr 2020-1-PL01-KA116-079334 pt.: “Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość”.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content