Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

CanSat 2021/2022

Ruszyły zapisy do CanSat 2022!

CanSat to międzynarodowy konkurs Europejskiej Agencji Kosmicznej. Polega on na samodzielnym konstruowaniu symulatorów sond kosmicznych przez uczniów i uczennice oraz przeprowadzeniu za ich pomocą badań naukowych. Dzięki temu młodzież ma szansę zaangażować się w autorski projekt naukowy i inżynierski, już na etapie edukacji szkolnej.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do Konkursu zgłaszane są Zespoły uczniowskie przez swojego Opiekuna/kę.

Zespół powinien:

 • Składać się z od 4 do 6 osób w wieku 14-19 lat;
 • Członkowie/członkinie powinni być uczniami/uczennicami szkoły ponadpodstawowej;
 • Co najmniej 50% członków/członkiń zespołu musi być obywatelami kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z ESA;
 • Każdy zespół musi mieć opiekuna/kę.

Jeden opiekun/ka może zgłosić maksymalnie jeden zespół uczniowski, a jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego zespołu. Każda drużyna może złożyć tylko jedno zgłoszenie. Nie ma limitu zespołów, pochodzących z jednej szkoły.

Szczegółowe zasady Konkursu CanSat określa Regulamin.

Konkurs CanSat składa się z kilku etapów:

 • Rejestracja – wypełnienie przez opiekuna/kę formularza zgłoszeniowego. Formularz pojawi się na tej stronie 01.09.2021, rejestracja będzie otwarta do 23.09.2021.
 • Informacja o zakwalifikowanych zespołach – 27.09.2021.
 • Szkolenie wprowadzające online dla zakwalifikowanych zespołów (29.09-01.10.2021).
 • Raport I – Projekt misji (do 17.10.2021).
 • Informacja o zespołach zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu – 27.10.2021 ( na podstawie Raportu I).
 • Warsztaty techniczne dla zakwalifikowanych zespołów (listopad 2021)
 • Raport II – Prototypowanie i budowanie CanSatów (styczeń 2022, dokładna data zostanie przekazana uczestnikom Konkursu).
 • Raport III – Raport końcowy i dokumentacja potwierdzającej budowę CanSata (marzec 2022, dokładna data zostanie przekazana uczestnikom konkursu).
 • Informacja o zespołach zakwalifikowanych do finałów CanSat 2022
 • Kampania Startowa – lot i zrzuty CanSatów (marzec/kwiecień 2022)
 • Finał Konkursu CanSat Online – prezentacje wyników badań, przeprowadzonych przez zespoły (kwiecień 2022)

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content