Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

XVII Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Hasło przewodnie siedemnastej edycji Olimpiady to „Strategie inwestowania na rynku kapitałowym”. Dotyczy ono przede wszystkim następujących obszarów:

  • rynki obrotu papierami wartościowymi,
  • ryzyko, strategie inwestycyjne i zachowania inwestorów,
  • inwestycje alternatywne.

Założenia programowe

Olimpiada Przedsiębiorczości jest formą współzawodnictwa edukacyjnego, podczas którego oceniane są wiedza, umiejętności oraz postawy (w tym przede wszystkim szeroko rozumiane postawy przedsiębiorcze), a także wyrażające je zachowania przedsiębiorcze.

Cele

Celem głównym Olimpiady jest wzbudzenie oraz wzmocnienie zachowań przedsiębiorczych uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski, poprzez realizację trzystopniowych zawodów XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości, w roku szkolnym 2021/2022.

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie na adres: emilia.cizio@tm1.edu.pl

do 22 października 2021 roku.

Opiekunami Olimpiady są: Pan Tomasz Pawlak i Pani Emilia Cizio.

Zapraszamy na stronę: https://www.olimpiada.edu.pl/

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content