Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wypłata stypendium naukowego/sportowego za I semestr 2021/2022

Uczniowie, którym przyznano stypendium naukowe/sportowe proszeni są o wypełnienie wniosku i przesłanie go w terminie do 18 stycznia 2022 r., do Wychowawcy klasy.

Uwaga!!

Osoby, które wypełniły wniosek po II semestrze ub. r. szkolnego nie wysyłają ponownie wniosków, chyba, że zmienił się numer konta bankowego lub wypełnienie wniosku ma miejsce pierwszy raz.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content