Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Informacja dla maturzystów technikum

Informujemy o możliwość rezygnacji ze zdawania przedmiotu/- tów dodatkowych (rozszerzonych).

Dotyczy:

  1. uczniów klas 4-tych technikum,
  2. absolwentów 4-letniego technikum – mieszczący się w latach nauki 2006-2022,
  3. osoby posiadającej dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo dyplom zawodowy,
  4. osoby posiadającej dokumenty (świadectwa, certyfikaty), które uprawniają do uzyskania takiego dyplomu.

Warunkiem jest złożenie załącznika 5b

najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2022 r. w pokoju 114a lub na agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content