Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie po sesji zimowej 2022 r.

Informujemy, że świadectwa przekazywane będą przez wychowawców na godzinie wychowawczej, od dnia 8 kwietnia 2022 r.

Osoby, którym nie zdezaktualizował się dostęp do strefy kandydata w systemie SIOEPKZ, mogą już zapoznać się ze swoim wynikiem.

Pozostali mogą uzyskać swój wynik bezpośrednio u p. Agnieszki Gwardiak w pokoju 114a lub agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl

Ponadto, osoby, którym nie powiodło się w sesji zimowej, otrzymają stosowną informację przez „Dziennik” – najpóźniej do piątku – 1 kwietnia 2022 r.

W celu ponownego przystąpienia do egzaminu w czerwcu 2022 r. należy złożyć deklarację bezpośrednio w pokoju 114a lub agnieszka.gwardiak@tm1.edu.pl

najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2022 r.

Wglądy do prac z wynikami /odwołania:

https://www.oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3674

Agnieszka Gwardiak

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content