Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

UWAGA! MATURA Z INFORMATYKI

Dnia 19 maja 2022 w godzinach 12-14 odbywa się  sprawdzanie stanowisk na maturę z informatyki. Uczniowie zobowiązani są wylosować stanowisko, sprawdzić poprawność działania sprzętu oraz  zainstalowanego na nim oprogramowania. Następnie  podpisują stosowny dokument.

Nieobecność uniemożliwia zgłaszanie w trakcie matury i po niej, niewłaściwego działania sprzętu/oprogramowania.

Zapraszamy wszystkich zdających ten przedmiot do sal, w których zaplanowano egzamin z informatyki (300, 305, 400, 401).

Zdający fizykę w tym dniu, proszeni są o zgłoszenie się po zakończeniu egzaminu.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content