Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wspaniały sukces UCZNIÓW – INNOWATORÓW

Technikum Mechatronicznego, z klas 3gm2, 4tm2 i 2tb w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniu 25. maja br. zostały ogłoszone WYNIKI OITiW.

W trzech niżej wymienionych kategoriach OLIMPIADY sześciu uczniów: Jakub Słupczewski, Tytus Sokołowski, Mikołaj Stolarczyk, Kacper Murszewski oraz Dariusz i Jakub Wróblewscy, uzyskało tytuły laureata OITiW, uprawniające do zwolnienia z części teoretycznej z egzaminu zawodowego, oraz zdobyli indeksy na wyższą uczelnię techniczną.


W kategorii POMYSŁ TECHNICZNY – miejsce DRUGIE

Praca pod tytułem: „MEWAM – Mechaniczno Elektroniczne Wspomaganie Aktywności Mięśni

Autor: Jakub Słupczewski uczeń – klasy 3gm2

Opiekun: mgr inż. Jerzy Szyszko.

Informacja na temat pracy:

Autor wykonał projekt i  model egzoszkieletu kończyn górnych umożliwiający rehabilitację osób cierpiących na różnego rodzaju choroby układu nerwowego. Projekt wykorzystuje zjawisko biofeedbacku bazującego na sygnałach EMG.

Praca została opracowana przez ucznia samodzielnie, ma charakter nowatorski, jest nowością w obszarze tego typu urządzeń i posiada zdolność rejestrową.

Duże wartości użytkowe w szerokim obszarze  rehabilitacji zdrowia.


W kategorii  POMOC DYDAKTYCZNA – miejsce DRUGIE

Praca pod tytułem: „GPS (Green Power Segmenta).

Projekt i wykonanie modułowego stanowiska dydaktycznego, na temat źródeł energii odnawialnej i jej wykorzystania, z instrukcjami do wykonywania ćwiczeń”.

Autorzy: Tytus Sokołowski, Mikołaj Stolarczyk i Kacper Murszewski – uczniowie  klasy 3gm2,

Opiekun: mgr inż. Kazimierz Okraszewski.

Informacja na temat pracy:

Modułowe stanowisko dydaktyczne o odnawialnych źródłach energii zaprojektowane i wykonane przez zespół uczniów o nazwie „Eko Centuria” pozwoli na prostą i przystępną edukację przyszłych pokoleń techników i inżynierów budujących nowoczesne przyjazne i ekologiczne środowisko. Każdy z modułów zawiera urządzenie symulujące jedną metodę wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz system wspomagający te metody, jak na przykład instalacje elektryczne czy magazyny energii.

Praca została opracowana przez uczniów samodzielnie i posiada charakter innowacyjny. Duże wartości użytkowe w szerokim obszarze oświaty i dydaktyki.


W kategorii USPRAWNIENIA SOFTWAROWO – TECHNICZNE – miejsce TRZECIE

Praca pod tytułem: „Opracowanie konstrukcji i wykonanie rakiety modelarskiej małego zasięgu o kontrolowanym torze lotu – INVENIO”.

Autorzy: Dariusz Wróblewski – uczeń klasy 3gm2 i Jakub Wróblewski – uczeń klasy 4tm2,

Opiekun: mgr inż. Andrzej Wrona.

Informacja na temat pracy:

Rakieta modelarska, w odniesieniu do istniejących obecnie,  wyposażona jest w system umożliwiający kontrolowanie i równocześnie stabilizowanie trajektorii lotu, dzięki zmianie kąta wychylenia silnika rakietowego – zmieniając kierunek wylotu gazów z silnika. Tym samym jest zapewnione duże bezpieczeństwo lotu rakiety i poprawia jej osiągi. Ten system składa się z dwu głównych modułów: – wykonawczego  (mechanicznego) i  – softwarowego. Moduł wykonawczy został wydrukowany na drukarce 3D. Składa się z elementów działających na zasadzie żyroskopu analogowego. Moduł software to komputer pokładowy rakiety wyposażony w czujniki. Komputer pokładowy zaprogramowany jest na bazie regulatora PID i może sterować kątem wychylenia silnika rakiety, zmieniając i stabilizując trajektorię lotu.

Praca została opracowana przez uczniów samodzielnie i jest nowością  w obszarze budowy i sterowania rakiet małego zasięgu.


Na wyróżnienie zasługuje również praca Michała Łukasiaka ucznia  klasy 2tb, wykonana pod kierunkiem mgr Magdaleny Polak, która w okręgu mazowieckim OITiW, zajęła miejsce DRUGIE i została zgłoszona do FINAŁU OITiW.

Tytuł pracy: „Projekt i wykonanie prototypu kinetyczno-solarnej ładowarki do 5,25V „WATcharge” oraz badanie nad ładowaniem smartfonów”.

Informacja na temat pracy:

Kinetyczno-solarna ładowarka „WATcharge” to urządzenie, dzięki któremu, zbędnym staje się noszenie ze sobą powerbanka. Generuje prąd bezemisyjnie z niemalże każdego źródła światła, z pomocą siły mięśni, a także, co jest unikatowe globalnie – NAPRAWDĘ generuje ją, gdy się z nim poruszamy. Cały projekt ma kompaktowe wymiary, a prostota jego wykonania sprzyja miniaturyzacji i bezawaryjności. Generuje prąd przyjazny dla wszystkich typów baterii, przekazując go indukcyjnie i wykorzystuje połączenie typu USB.

Do ładowarki dołączona jest dedykowana aplikacja mobilna, która uczy użytkownika dobrych nawyków ładowania baterii urządzeń.

Praca została opracowana przez ucznia samodzielnie i posiada charakter innowacyjny. Duże wartości użytkowe w szerokim obszarze życia społecznego, bezpieczeństwa i ekologii oraz ochrony środowiska.


Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

W dniu 24 czerwca 2022 roku na boisku szkolnym o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla klas I – III. Wcześniej, bo o godz. 8.45 uczniowie proszeni są o przybycie do sal na spotkania z Wychowawcami wg. wykazu zamieszczonego poniżej:

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej

24 czerwca o godzinie 13:00 odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego dla kandydatów do klasy 1ta dwujęzycznej, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w terminie pierwszym. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. legitymacja szkolna).

Program stypendialny ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo

Informujemy o programie stypendialnym ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa Fundacji GrECo i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.O stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub […]

Prezentacja jak trwać w postanowieniach?

W czwartek o 11:00 robię ponownie (już roku temu robiłem) warsztat/prezentacje o trwaniu w postanowieniach wychodzenia z uzależnień – w skrócie, jak skutecznie robić to co się chce zrobić, a nie zawsze tracić zasoby na nieprzyjemne, bezużyteczne, a nawet destrukcyjne aktywności. Każdy z nas pewnie miał momenty w stylu, że np. nie mogliśmy się oderwać […]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content