Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Zdobądź indeks!

Mamy przyjemność ogłosić kolejna edycję Konkursu Mechatroniki, Automatyki i Robotyki. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych lubiących rozwiązywać problemy techniczne, umiejących myśleć nieszablonowo i potrafiących szybko przyswajać wiedzę. Czyli dla przyszłych Mechatroników i Automatyków.

Na podstawie uchwały 283/XLIX/2018 z dnia 19/12/2018 Senatu Politechniki Warszawskiej laureaci Konkursu MAiR mogą zostać przyjęci poza procedurą kwalifikacyjną na studia pierwszego stopnia na kierunkach:

  • Automatyka i Robotyka Stosowana (Wydział Elektryczny PW),
  • Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Wydział Mechatroniki PW),
  • Mechatronika (Wydział Mechatroniki PW).

Ramowy harmonogram Konkursu

  • 3 czerwca 2022: Przeprowadzenie etapu testowego Konkursu w trybie zdalnym.
    adres formularza testowego: https://tiny.pl/96j94
  • 9 czerwca 2022: Ogłoszenie listy zakwalifikowanych do Finału.
  • 21 czerwca 2022: Etap finałowy na Wydziale Mechatroniki, ogłoszenie wyników Konkursu, uroczystość rozdania nagród.

Szczegółowe założenia i informacje dostępne są w treści Regulaminu.

Klauzula informacja o przetwarzaniu danych osobowych (link)

Formularz zgody na uczestnictwo osoby niepełnoletniej (link)

https://www.mchtr.pw.edu.pl/Aktualnosci/Zdobadz-indeks

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

W dniu 24 czerwca 2022 roku na boisku szkolnym o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste zakończenie Roku Szkolnego dla klas I – III. Wcześniej, bo o godz. 8.45 uczniowie proszeni są o przybycie do sal na spotkania z Wychowawcami wg. wykazu zamieszczonego poniżej:

Sprawdzian do klasy dwujęzycznej

24 czerwca o godzinie 13:00 odbędzie się sprawdzian z języka angielskiego dla kandydatów do klasy 1ta dwujęzycznej, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w terminie pierwszym. Prosimy o przybycie 15 minut wcześniej z dokumentem potwierdzającym tożsamość (np. legitymacja szkolna).

Program stypendialny ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo

Informujemy o programie stypendialnym ART GrECo – Aktywny Rozwój Talentów GrECo. Jest to to inicjatywa Fundacji GrECo i GrECo Polska, mająca na celu wspieranie rozwoju młodych talentów.O stypendia w wysokości 3.500 zł na realizację swoich pasji i zainteresowań mogą ubiegać się utalentowani uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy mieszkają w miejscowości liczącej do 30.000 mieszkańców na terenie województw mazowieckiego, dolnośląskiego, śląskiego lub […]

Prezentacja jak trwać w postanowieniach?

W czwartek o 11:00 robię ponownie (już roku temu robiłem) warsztat/prezentacje o trwaniu w postanowieniach wychodzenia z uzależnień – w skrócie, jak skutecznie robić to co się chce zrobić, a nie zawsze tracić zasoby na nieprzyjemne, bezużyteczne, a nawet destrukcyjne aktywności. Każdy z nas pewnie miał momenty w stylu, że np. nie mogliśmy się oderwać […]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content