Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Egzaminy poprawkowe – sierpień

Egzaminy odbywają się w dniach 25 lub 26 sierpnia od godz. 9:00. Po części pisemnej i sprawdzeniu prac uczeń przystępuje do części ustnej.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content