Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

FIRMA ELMARK AUTOMATYKA S.A. PRACODAWCĄ ROKU

W dniu 1. czerwca (czwartek) br., w Zespole Szkół Licealnych Technicznych Nr 1,  odbyło się ważne wydarzenie.

Współpracująca z naszą Szkołą Firma ELMARK S.A., została uhonorowana  STATUETKĄ PRACODAWCA ROKU.

Statuetkę, panu Antoniemu Warszawikowi, dyrektorowi – członkowi Zarządu Firmy ELMARK, wręczyła pani Katarzyna Pieńkowska wicedyrektor Biura Edukacyjnego m. st. Warszawy, oraz pan Sławomir Kasprzak dyrektor ZSLiT Nr1.

Spotkanie w „WIŚNIOWEJ”, z przedstawicielem pracodawców, odbyło się pod hasłem: „EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI W SZKOLE ZAWODOWEJ – POTENCJAŁ UCZNIÓW”.

Dyrektor Sławomir Kasprzak, wyraził wdzięczność firmom, które w swojej działalności produkcyjnej, uwzględniają potrzeby edukacyjne nowoczesnej szkoły. Przykładem bardzo dobrej – twórczej współpracy z pracodawcami jest kontakt z Firmą Elmark Automatyka, dzięki której absolwenci ZSLiT Nr1, mogą uczestniczyć w organizowanych konkursach dotyczących podwyższania kompetencji zawodowych, oraz z powodzeniem podejmują pracę w renomowanym zakładzie produkcyjnym.  

Podczas spotkania, absolwent Technikum Mechatronicznego  z Wiśniowej – Tycjan Kołecki, obecnie pracownik Firmy Elmark S.A.,  podzielił się swoimi oryginalnymi i twórczymi pomysłami, które są wdrażane w naszej Szkole, przyczyniają się do bardzo dobrej współpracy Wiśniowej z ELMARKIEM AUTOMATYKA, mającej na celu udzielanie takiego wsparcia uczniów – w ich zawodowym rozwoju – aby mogli dobrze odnaleźć się na rynku pracy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w tym ważnym wydarzeniu, uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele: – Urzędu Patentowego RP, z wiceprezesem Piotrem Zakrzewskim, – Narodowej Agencji Programu ERAZMUS, z dyrektorem Izabelą Laskowską (pełniącą też funkcję delegata technicznego WorlSkills Poland, z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji), – Centrum Nauki KOPERNIK, z zastępcą dyrektora programowego ds. edukacji Anną Dziama,

 – Wydawnictwa  PERSPEKTYWY, z redaktor Lidią Jastrzewską, – Czasopisma  „Przegląd Techniczny”, z redaktor Martyną Jachimowicz,  – Naczelnej Organizacji Technicznej FSNT NOT, z sekretarzem Januszem Kowalskim, –  Polskiego Towarzystwa Informatycznego, z Liderem Projektu „Poland of IT masters” – Włodzimierzem Marcińskim.

Spotkanie było dobrą okazją do zaprezentowania, zaproszonym gościom, wspaniałej twórczości technicznej – uczniów innowatorów z ZSLiT Nr1, laureatów i finalistów konkursów (umiejętności zawodowych SKILS) i olimpiad innowacji technicznych w kraju i zagranicą, oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków – IWIS. Innowacyjne rozwiązania pokazało – 10 zespołów uczniowskich, które zgromadziło innowacje techniczne w Sali Czekoladowej.

W holu głównym Szkoły, ustawiono robot FIRMY ELMARK S.A, obsługiwany przez uczniów, którzy wcześniej odbyli specjalistyczne szkolenie, i brali udział w zawodach na wykazanie się najlepszymi kompetencjami.

Uczestnicy wspaniałego wydarzenia w Wiśniowej – twórczo wspierającego uczniowską innowacyjność, przygotowanego pod kierunkiem pani Magdaleny Polak – wicedyrektor ds. szkolenia zawodowego, już rozważają termin kolejnego spotkania uczniów innowatorów z przedsiębiorcami.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content