Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Gratulacje dla uczniów z ZSLiT Nr1, LAUREATÓW i FINALISTÓW Konkursu „Młody Innowator 2021/2022”

W maju br. zakończyła się XV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu o tytuł Młodego Innowatora, którego organizatorami są:

Naczelna Organizacja Techniczna i Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Konkurs patronatem honorowym objął Minister Edukacji i Nauki, a patronatem medialnym „Przegląd Techniczny”. Wśród najlepszych uczniów – innowatorów znalazło się sześć zespołów z ZSLiT Nr1, z WIśNIOWEJ.

Z satysfakcją informujemy, że Jury Konkursu, w kategorii technikum przyznało PIERWSZE i TRZECIE miejsce dla zespołów z Technikum Mechatronicznego Nr1.

PIERWSZE MIEJSCE i  TYTUŁ LAUREATA otrzymali:

Tytus Sokołowski, Mikołaj  Stolarczyk i Kacper Murszewski– uczniowie  klasy 3gm2, za pracę pt.: „GPS (Green Power Segments). Projekt i wykonanie modułowego stanowiska dydaktycznego, na temat źródeł energii odnawialnej i jej wykorzystania, z instrukcjami do wykonywania ćwiczeń”

TRZECIE MIEJSCE i  TYTUŁ LAUREATA otrzymał:

Mikołaj Tupaj – uczeń klasy 3ptm, za pracę pt.: „Projekt i wykonanie zespołu odwzorowującego ruch dłoni, w celu sterowania mechaniczną ręką”.

Prace te zostały wykonane pod kierunkiem mgra inż. Kazimierza Okraszewskiego.


Uczniowie – innowatorzy, którzy zdobyli tytuł LAUREATA Konkursu Młody Innowator, w nagrodę otrzymali od Stowarzyszenia Polskich  Wynalazców i Racjonalizatorów ZAPROSZENIE do udziałuw Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków – IWIS 2022, która odbędzie się w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w październiku br.  Zapewne ww. zespoły „powalczą” o medale IWIS.

Życzymy aby to były medale złote. Będziemy się też cieszyć ze srebnych i brązowych.


Na wyróżnienie zasługuje również przyznanie tytułów FINALISTÓW KONKURSU MŁODY INNOWATOR nw. zespołom uczniowskim:

  1. Jakub Słupczewski uczeń – klasy 3gm2, za pracę pt.: „MEWAM- Mechaniczno Elektroniczne  Wspomaganie Aktywności Mięśni”, opracowaną pod kierunkiem mgra inż. Jerzego Szyszko.
  2. Michał Łukasiak uczeń  klasy 2tb, za pracę pt.: „Projekt i wykonanie prototypu kinetyczno-solarnej ładowarki do 5,25V „WATcharge” oraz badanie nad ładowaniem smart fonów”, opracowaną pod kierunkiem mgr Magdaleny Polak.
  3. Dariusz Wróblewski– uczeń klasy 3gm2,  i Jakub Wróblewski– uczeń klasy 4tm2, za pracę pt.: „Opracowanie konstrukcji i wykonanie rakiety modelarskiej małego zasięgu o kontrolowanym torze lotu – INVENIO”, wykonaną pod kierunkiem mgra inż. Kazimierza Okraszewskiego.

Słowa uznania należą się zespołowi uczniów – innowatorów, któremu, w kategorii LICEUM, przyznano tytuł FINALISTY KONKURSU MŁODY INNOWATOR, za pracę pt.: „Projekt i wykonanie szkolnej inteligentnej bazy danych wraz z interaktywną mapą – BARTEK”.  Autorami pracy są: Lider zespołu – Bartosz Moszyński – uczeń klasy 1b, LXXX Liceum Ogólnokształcącego, im. Leopolda Staffa, – Mikołaj Szmigielski – uczeń klasy 3, XIV Liceum Ogólnokształcącego, im. Stanisława Staszica, – Zuzanna Zimin – uczennica  klasy 3, Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego, im. Św. Jana Kobosko, Legionowo.

Opiekunem pracy jest mgr Ewa Zdończyk, nauczyciel w  ZSLiT Nr1.


CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content