Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Dodatkowe ubezpieczenie dla uczniów na rok szkolny 2022/2023

Uczniowie mogą skorzystać z dodatkowego ubezpieczenia.

W obecnym roku szkolnym polisa została zawarta z Towarzystwie Ubezpieczeniowym InterRisk

Nr polisy: EDU-A/P 111782

UWAGA!!!! Wpłaty za ubezpieczenie odbywają się wyłącznie bezgotówkowo.

Dokonywanie wpłat indywidualnych przez uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych odbywa się przelewem na rachunek bankowy Interrisk :

36 1240 6960 7170 0012 5011 1782

Tytułempolisa  EDU-A/P 111782  imię, nazwisko, klasa oraz nr pesel dziecka

Kwota składki65 PLN

!!!!! Po dokonaniu wpłaty proszę przesłać potwierdzenie przelewu na adres mailowy wychowawcy klasy do 26 września 2022 roku.

Szczegółowe dane dotyczące polisy oraz OWU:

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content