Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Olimpiada Wiedzy o Prawie

Olimpiada Wiedzy o Prawie to pierwszy w Polsce nowatorski w skali kraju pomysł II Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Toniego Halika w Ostrołęce. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem w XXIV edycji objęli:

Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, Rzecznik Praw Obywatelskich, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Sądownictwa, Krajowa Izba Radców Prawnych, Naczelny Sąd Administracyjny, Rzecznik Praw

Dziecka, Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Prokurator Okręgowy w Ostrołęce, Przewodniczący Rady Miasta i Prezydent Ostrołęki, Kancelaria Adwokacka Ostrołęka – Paweł Niewiadomski.

Akceptacja przedsięwzięcia XXIV edycji Olimpiady: Marszałek Sejmu RP, Minister Sprawiedliwości.

Olimpiada organizowana jest pod patronatem: Uniwersytetu w Białymstoku oraz Uniwersytetu Warszawskiego. To dowód uznania dla poziomu kształcenia i kadry pedagogicznej II Społecznego LO im. Toniego Halika i wszystkich szkół  licealnych, w których powołane są komisje szkolne i okręgowe Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.

Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej dzieci i młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej.

Szczegóły dostępne :

https://www.olimpiadaprawa.pl/

Osoby zainteresowane udziałem w Olimpiadzie prosimy o  kontakt z:  Panią Ewą Zdończyk lub Panem Tomaszem Pawełek.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content