Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Pracownia Liderów Prawa Junior

PRACOWNIA LIDERÓW PRAWA JUNIOR to nowoczesna forma kształcenia przyszłych

państwowych elit zaadresowana do niepełnoletnich i pełnoletnich uczniów szkół

ponadpodstawowych. W ramach zjazdów szkoleniowych uczestnicy pod okiem znanych

specjalistów z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktyków z obszaru

służby publicznej będą mieli okazję nabywać wiedzę i poszerzać swoje kompetencje

z zakresu takich dziedzin nauki, jak: prawo, politologia, socjologia czy stosunki

międzynarodowe.

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne, zaś dla najlepszych absolwentów

przewidziane są atrakcyjne, płatne staże w instytucjach o strategicznym znaczeniu dla

funkcjonowania państwa.

I etap rekrutacji polega na wypełnieniu formularza do dnia 23 września 2022 r.

II etap rekrutacji polega na przesłaniu prezentacji audio-video do dnia 2 października

2022 r.

Formularze rekrutacyjne oraz szczegóły programu znajdują się na stronie: https://plpjunior.iws.gov.pl/

Serdeczne zapraszamy do udziału w programie.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content