Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

WYNIKI REKRUTACJI NA STAŻE ZAGRANICZNE W HISZPANII I FINLANDII

LISTOPAD ’22 / LUTY ‘23

Miło nam poinformować, że zakończyła się rekrutacja na staże zagraniczne w ramach projektów Erasmus+ o numerach 2021-1-PL01-KA121-VET-000011728 oraz 2022-1-PL01-KA121-VET-000064500. Wyniki są przedstawione w poniższej tabeli.

Uczniowie z miejsc 1-11 (informatyk)/1-7 (mechatronik), zaznaczeni kolorem zielonym tworzą listę podstawową. Uczniowie z miejsc 12-15 (informatyk)/8-11 (mechatronik) zaznaczeni kolorem czerwonym tworzą listę rezerwową. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o kolejności decydowała średnia ocen na świadectwie w ostatnim roku nauki poprzedzającym wyjazd.

Odwołania przyjmowane są w formie pisemnej (e-mail) do dnia 14 września 2022r. do godziny 15:00 na adres katarzyna.talmont@tm1.edu.pl Wglądu do dokumentacji można dokonać w czasie przerw we wtorek 13.09. i środę 14.09. w sali 205.

Ostateczna lista zakwalifikowanych uczniów na odbycie stażu zagranicznego oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie szkoły 14 września 2022 jeśli nie wpłyną odwołania, lub 15 września 2022 po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.

Pierwsze spotkanie z osobami z listy podstawowej oraz rezerwowej odbędzie się w czwartek 15 września 2022 r. w aplikacji Teams o godz. 18:30. Link do spotkania zostanie wysłany przez koordynatora projektu, p. Katarzynę Talmont.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content