Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

   XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej

W dniu 14 listopada 2022r. odbędzie się etap szkolny 49 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Zawody polegają na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu 3 spośród 6 zadań w czasie 90 minut. Zawartość merytoryczna zestawu pytań i zadań dotyczy historii techniki, zagadnień statyki konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla cieczy oraz budowy materii, rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania sygnałów, a także analizy i syntezy prostych systemów cyfrowych.

TERMINY I WYMAGANIA:

ZAWODY I STOPNIA – SZKOLNE 14 listopada 2022 r.

Do rozwiązania: zestaw testów i zadań

ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE 4 stycznia 2023 r.

Do rozwiązania: 2 zadania z pośród 3 z wybranej grupy tematycznej

ZAWODY III STOPNIA – CENTRALNE 1 kwietnia 2023 r.

Do rozwiązania: 1 spośród 2 zadań oraz rozwiązanie problemu technicznego 

Podczas Olimpiady uczestnicy zawodów II i II stopnia startują w jednej z dwóch dowolnie wybranych wcześniej grup tematycznych:

  • Mechaniczno-budowlanej, obejmującej obszary kształcenia: budowlany oraz mechaniczny i górniczo-hutniczy,
  • Elektryczno-elektronicznej, obejmującej obszar kształcenia elekrtyczno-elektroniczny.

 UPRAWNIENIA I NAGRODY LAUREATÓW:

  • Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i Finalisty OWT
  • Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego
  • Prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych

Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w tych zawodach proszeni są o zgłaszanie się do P. Zbigniewa Niedbała – pokój 110 lub do Pani Małgorzaty Bolimowskiej (zapisy trwają do 17 października). Mile widziani uczniowie klas trzecich i czwartych.

Regulamin OWT:

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content