Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „W świecie rosnącej inflacji. Wymiar mikro- i makroekonomiczny”.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i przyczynia się do upowszechniania wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu talentów, rozwijaniu zainteresowań młodych ludzi i otwiera nowe szanse na drodze ku dorosłości.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Szczegółowe informacje dostępne : owe.pte.pl > zakładka „Bieżąca edycja”.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, która znajduje się pod adresem owe.pte.pl.  Zapraszamy również do odwiedzenia profilu Olimpiady na portalu społecznościowym Facebook (https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej). 

Wszystkich chętnych uczniów chcących wziąć udział w XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej  prosimy o kontakt mailowy z opiekunami Panem Tomaszem Pawlakiem i Panią Emilią Cizio.

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA: 4 października 2022 roku.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content