Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Olimpiada Elektroników i Mechatroników Elektromechatron!

Olimpiada organizowana jest dla dwóch grup, tematyka pierwszej obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik elektronik, tematyka drugiej grupy dotyczy zawodu technik mechatronik. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy. Pierwszy etap odbędzie się na platformie online. Finał, zawody trzeciego etapu Olimpiady, w edycji 2022/2023 odbędzie się na Uniwersytecie Morskim w Gdyni.

Olimpiada Elektroników i Mechatroników ELEKTROMECHATRON jest kontynuacją organizowanej przez

24 lata Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA w grupie elektronicznej

Zawody I stopnia Olimpiady polegają na samodzielnym rozwiązaniu zadań testowych w trybie

on-line, na konkursowej platformie internetowej umieszczonej pod adresem  https://elektromechatron.enot.pl

WAZNE:

 Uczniowie którzy chcą wziąć udział w Olimpiadzie w dniach 24.10.2022 – 04.11.2022 muszą zarejestrować się na platformie  https://elektromechatron.enot.pl

Uprzejmie proszę o przestrzeganie tego terminu, po 04.11.2022 nie będzie już możliwości zarejestrowania uczestnika.

I Etap Olimpiady odbędzie się w poniedziałek 07.11.2022 r. w godzinach

9:00 – 12:00. Uczniowie będą musieli zalogować się na platformę

konkursową między godziną 9:00, a 9:59. Na rozwiązanie zadań mają 120

minut.

Aby otrzymać kod dostępu umożliwiający udział w olimpiadzie proszę również o zarejestrowanie się przez formularz szkolny do 4 listopada.

Formularz zgłoszeniowy

https://forms.office.com/r/f0rp0wrkYq

Szczegółowe informacje o olimpiadzie na stronie https://elektromechatron.edu.pl

Koordynatorem I etapu szkolnego jest Marek Bachowski email: marek.bachowski@tm1.edu.pl

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content