Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Ruszył program grantowy Talenty Jutra!

To wyjątkowy konkurs skierowany do młodych badaczy, naukowców i wynalazców w wieku 15 – 25 lat, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę naukowo-badawczą. 

Celem programu jest wsparcie młodych ludzi mających szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych. 

Na realizację swoich projektów naukowo-badawczych można zdobyć grant w wysokości 25 tys. złotych 

Projekty można zgłaszać od 1 października. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis projektu, w tym m.in. zakładane rezultaty, jego budżet i harmonogram. Projekt powinien być realizowany pomiędzy 1 marca a 31 grudnia 2023 roku. 

Komisja konkursowa wybierze 20 najlepszych projektów, rozpatrując je według kryteriów takich jak: oryginalność i innowacyjność, znaczenie projektu dla rozwoju danej dyscypliny nauk, znaczenie planowanych wydatków dla projektowanych badań i ich uzasadnienia, wreszcie możliwość wykonania zaplanowanych działań przez młodego badacza. 

Przygotuj wniosek i zgłoś swój projekt na stronie https://lnkd.in/daiwYWmv

Być może #TalentyJutra będą początkiem twojej drogi po Nobla!

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content