Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Szkolny Festiwal Naukowy Explory

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych z opiekunami (nauczycielem lub rodzicem) do wystawienia swoich projektów.

CEL KONKURSU 

Konkurs daje Młodym Talentom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki i biznesu oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych.

ORGANIZATOR KONKURSU 

Organizatorem wojewódzkiego Festiwalu Naukowego E(x)plory jest Zespoł Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 i Fundacja Zaawansowanych Technologii przy współpracy z Fundacja Steam Polska, Cyfrowy Dialog, Urząd Patentowy, Samsung, Microsoft, AWS, Haga, V8 Team

ADRESACI I TEMATYKA KONKURSU

Konkurs kierowany jest do uczniów w wieku 13-20 lat, którzy mają pomysł na realizację pracy naukowo-badawczej. Każdy ma możliwość zaprezentowania innowacyjnego rozwiązania w różnorodnych dziedzinach nauki, tj. 

 • astronomia
 • biologia i mikrobiologia oraz biochemia
 • chemia fizyczna oraz organiczna i nieorganiczna
 • ekologia i zarządzanie środowiskowe
 • energetyka i transport
 • fizyka
 • geologia i nauki o ziemi
 • informatyka i bioinformatyka
 • inżynieria elektryczna, mechaniczna i materiałowa oraz biotechnologie
 • matematyka
 • medycyna i nauki o zdrowiu
 • nauki społeczne i behawioralne
 • rolnictwo i botanika
 • zoologia
 • inna

Nad każdym projektem powinien czuwać opiekun naukowy (nauczyciel, rodzic lub opiekun prawny), który wspiera Uczestników w przygotowaniu Projektów i czuwa nad ich bezpieczeństwem. 

Pierwszy etap: 

 1. Rejestracja projektu przez formularz: Zgłoszenie konkursowe (explory.pl) zgodnie z regulaminem.
 2. Przygotowanie plakatu, zgodnie szablonem plakatu, który należy przesłać najpóźniej do 23:59 27.11.2022.

Drugi etap: 

Prezentacja projektów przed jury odbędzie się 6.12.2022 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content