Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Matura próbna informacje

Warunki pogodowe mogą znacznie utrudnić dotarcie do szkoły punktualnie – prosimy o planowanie dojazdu z odpowiednim zapasem czasu.

4pla, 4plb i 4plc zamiast lekcji przychodzi tylko na maturę próbną w dniach 12,13,14,16 i 19 grudnia. 4pla i 4plb w dniu 15 grudnia ma lekcje zgodnie z planem. 4plc 21 grudnia ma 4 lekcje – na 1,2 i 4 matematykę, a na 3 j. rosyjski.

4gta, 4gtb, 4gm1 i 4gm2 od 16 do 21 grudnia przychodzi wyłącznie na maturę próbną. 14 grudnia 4gtb, a 15 grudnia 4gta ma próbny egzamin zawodowy (nie mają lekcji).

Zdający powinien mieć ze sobą dokument tożsamości (np. legitymację szkolną) i przybory do pisania – wyłącznie czarny kolor tuszu.

Na egzaminy z matematyki wszyscy zdający powinni zabrać kalkulator prosty (dotyczy to także fizyki w starej formule – TECHNIKUM).

Zdający chemię lub fizykę w nowej formule (LICEUM) powinni przynieść kalkulator naukowy.

Matury próbne odbywają się w trybie uproszczonym, jeśli chodzi o dostosowania. Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zorganizowania oddzielnych sal, specjalnych arkuszy oraz wydłużenia czasu pracy. Zastosowanie mają szczególne kryteria oceniania dla dysleksji i dyskalkulii.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content