Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

KONKURS WIEDZY O ENERGETYCE

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W TEGOROCZNEJ, 4. EDYCJI, KONKURSU WIEDZY O ENERGETYCE ORGANIZOWANEGO PRZEZ KOŁO NAUKOWE ENERGETYKÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ PRZY WSPÓŁPRACY Z WYDZIAŁEM MECHANICZNYM ENERGETYKI I LOTNICTWA ORAZ INSTYTUTEM TECHNIKI CIEPLNEJ. KONKURS JEST KIEROWANY DO UCZNIÓW TECHNIKÓW I LICEÓW CHCĄCYCH STUDIOWAĆ NA POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ.

Koordynator konkursu w szkole: Małgorzata Bolimowska

Kalendarz konkursu w edycji 2023

  • 23.01.2023 – 20.02.2023 – Rejestracja uczestników
  • 27.02.2023 – Pierwszy etap konkursu
  • 27.02.2023 – Ogłoszenie wyników pierwszego etapu
  • 20.03.2023 – Termin nadsyłania prezentacji do drugiego etapu konkursu
  • 27.03.2023 – Finał (prezentacja rozwiązań)
  • 27.03.2023 – Ogłoszenie laureatów konkursu

I etap konkursu

I etap konkursu odbędzie się 27 lutego 2023 roku o godzinie 12:30, czas trwania 45 min. Prosimy o zarezerwowanie dodatkowego czasu (ok. 10 min) przed rozpoczęciem testu na przygotowanie (uruchomienie komputerów, logowanie itp.).

II etap konkursu

W ramach II etapu konkursu uczestnicy przygotują projekty na temat przekazany wraz z ogłoszeniem wyników pierwszego etapu.

Finał konkursu odbędzie się w Warszawie 27 marca 2023. Każdy uczestnik zaprezentuje swój projekt przed komisją oraz odpowie na pytania dotyczące przygotowanej pracy. Po zakończeniu sesji prezentacji uczestników nastąpi wręczenie nagród.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

Przypominamy, że aby przystąpić do testu konkursowego każdy uczestnik będzie musiał zalogować się na swoją skrzynkę email, której adres podał w zgłoszeniu!

W razie nieotrzymania maila prosimy o niezwłoczny kontakt: konkursenergetyczny.meil@pw.edu.pl (w tytule maila proszę podać swoje imię i nazwisko)

INFORMACJE DLA SZKÓŁ

Szczegółowe instrukcje przeprowadzenia etapu zostały przekazane na adres email szkoły lub nauczyciela kontaktowego.

W razie wystąpienie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorem konkursu (nr telefonu znajdą Państwo w korespondencji mailowej).

Materiały promocyjne

Plakat

Ulotka

Baner

Zapisy ruszyły

Baner szeroki


Regulamin konkursu

Regulamin 2023

Zgłoszenie uczestnictwa

Chęć uczestnictwa w konkursie należy zgłosić poprzez przesłanie zestawu formularzy (odpowiedni formularz uczestnika + formularz zbiorczy uczestników z danej szkoły) na adres mailowy: konkursenergetyczny.meil@pw.edu.pl

Formularze dla uczestników:

Formularz dla szkoły:

Przykładowe zadania

Zestaw przykładowych zadań konkursowych jest dostępny pod linkiem.


MAIL KONTAKTOWY: KONKURSENERGETYCZNY.MEIL@PW.EDU.PL

OGÓLNE INFORMACJE O KWOE

Tegoroczna edycja (podobnie jak poprzednia) będzie składała się z 2 części:

  • Części teoretycznej (w postaci testu) przeprowadzonego online
  • Części projektowej, do której zaprosimy osoby z najwyższymi wynikami z pierwszej części
    Projekt polega na opracowaniu rozwiązania problemu konkursowego, a następnie jego prezentacji przed komisją konkursową (w formie stacjonarnej w Warszawie).

Organizacja Konkursu Wiedzy o Energetyce ma również na celu promocję Wydziału Mechanicznego energetyki i Lotnictwa oraz studiowania na Politechnice Warszawskiej. Z tego również powodu dla 3 najlepszych osób wręczymy tzw. indeksy, czyli zapewnione miejsce na studia 1 stopnia inżynierskie na kierunku Energetyka na Wydziale MEiL. W szczególności w przyszłości zapraszamy do rekrutacji oraz współpracy w ramach Koła Naukowego Energetyków.

Edycja 2022
Edycja 2019

Konkurs sprawdza wiedzę uczniów szkół ponadpodstawowych na temat ogólnie pojętej energetyki, ciepłownictwa, odnawialnych źródeł energii (OZE), trendów we współczesnej energetyce, transformacji energetycznej oraz ekologii. Pytania egzaminacyjne układane są przez członków Koła Naukowego Energetyków przy współpracy z pracownikami naukowymi i dydaktycznymi Wydziału MEiL. Pytania są wymagające i sprawdzają wiedzę w powyższych tematach, ale nie są one na poziomie akademickim. Do rozwiązania zadań zamkniętych nie są wymagane skomplikowane działania matematyczne, a ewentualne wymagane obliczenia da się wykonać bez użycia kalkulatora. Wymagana matematyka jest na poziomie podstawowym maturalnym.

Wszystkie osoby zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu (wraz z opiekunami) zaprosimy stacjonarnie na nasz Wydział – przedstawimy w jaki sposób funkcjonujemy jako Koło oraz jakie projekty realizujemy, przedstawiciele Wydziału opowiedzą o ofercie edukacyjnej oraz oprowadzimy wszystkich chętnych po Kampusie Głównym Politechniki Warszawskiej.

Dla zdobywców najwyższych miejsc w konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dla 3 najlepszych uczestników – indeks na studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content