Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Nabór wniosków do Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

7 lutego 2023 r. został uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023.

Nabór składa się z dwóch etapów:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej projektu w terminie od 7.02.2023 r. do 15.02.2023 r.
 2. Przesłanie oryginału wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 27.02.2023 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu, każdy uczeń ubiegający się o stypendium musi założyć nowe konto (konta założone w poprzednich edycjach projektu są nieaktywne)
 • po aktywacji konta należy zalogować się na stronę stypendialną, korzystając z danych użytych podczas tworzenia konta
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:
  • – wniosek
  • – oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  • – I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia
  • – oświadczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie programu .

Ogólnopolski Turniej Maszyn Wodnych

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Maszy Wodnych, który polega na zbudowaniu (max przez 3 uczniów) zgodnie z regulaminem, modelu turbiny przetwarzającej energię kinetyczną i potencjalną wody na energię mechaniczną. Zgłoszona na turniej maszyna może wziąć udział tylko w jednej z dwóch konkurencji: Więcej szczegół znajduje się w regulaminie konkursu i na stronie: https://pgeturniejmaszyn.pl/wodne/ Uczniowie […]

Gratulacje dla Pawła Gontowskiego – laureata III miejsca w finale Public Speaking Contest

22.09.2023 na Politechnice Wrocławskiej odbył się finał konkursu mówienia publicznego w języku angielskim, organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce. Paweł, uczeń 5pta, wygłosił pełne pasji przemówienie nt. „Granice mojego języka stanowią granice mojego świata”, za które międzynarodowe jury przyznało mu III miejsce. Pawłowi gratulujemy ogromnego sukcesu, a innych zapraszamy do udziału w […]

Ogólnopolska Akcja Czytelnicza „Czytamy z sercem”

Zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Akcji Czytelniczej „ Czytamy z Sercem ” która jest dużym projektem promującym czytelnictwo  oraz wiedzę o sercu. Akcja odbędzie się w dniach 29 września – 5 października z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania oraz Światowego Dnia Serca. W tym roku w szkołach i w bibliotekach w całej Polsce […]

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content