Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Nabór wniosków do Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

7 lutego 2023 r. został uruchomiony nabór wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023.

Nabór składa się z dwóch etapów:

 1. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej projektu w terminie od 7.02.2023 r. do 15.02.2023 r.
 2. Przesłanie oryginału wniosku wraz z załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w terminie do 27.02.2023 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

  O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 • w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
 • w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 • uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 5,66.
  Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
 • uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 5,40.

Aby ubiegać się o stypendium należy:

 • założyć konto na stronie internetowej projektu, każdy uczeń ubiegający się o stypendium musi założyć nowe konto (konta założone w poprzednich edycjach projektu są nieaktywne)
 • po aktywacji konta należy zalogować się na stronę stypendialną, korzystając z danych użytych podczas tworzenia konta
 • zarejestrować elektronicznie wniosek o przyznanie stypendium
 • wydrukować i podpisać:
  • – wniosek
  • – oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  • – I część Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia
  • – oświadczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)

Więcej informacji na temat udziału w projekcie oraz procedurze rekrutacyjnej można znaleźć w Regulaminie programu .

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content