Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Dodatkowy  termin  naboru wniosków do Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka

W dniu 28 lutego 2023 r. został uruchomiony dodatkowy termin naboru wniosków do projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2022/2023.

Dodatkowy termin naboru dotyczy tylko i wyłącznie wnioskodawców, którzy nie złożyli wniosku o przyznanie stypendium w trakcie I terminu naboru obowiązującego do dnia 27 lutego 2023 roku.

Etapy naboru:
I. Elektroniczna rejestracja wniosków stypendialnych na stronie internetowej w terminie od 28.02.2023 do 07.03.2023 r. do godz. 23.59.
II. Przesłanie podpisanej papierowej wersji wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do 20.03.2023 r. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
• w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali promocję do następnej klasy/otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
• w roku szkolnym 2022/2023 są uczniami VII lub VIII klasy szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego, zlokalizowanych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
• uzyskali średnią ocen z 3 dowolnie wybranych szkolnych przedmiotów ogólnych rozwijających kompetencje kluczowe, obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 5,66.
Co najmniej jeden przedmiot, spośród 3 przedmiotów wskazanych do średniej, musi być ujęty w kierunku rozwoju edukacyjnego ucznia;
• uzyskali średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2021/2022 na poziomie nie niższym niż 5,40.
Zapoznaj się z pełną treścią tutaj

Pomocne wskazówki dla stypendystów i najczęściej popełniane błędy podczas wnioskowania o stypendium
Wnioskodawco przeczytaj obowiązkowo !!! tutaj

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content