Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Projekt „Skuteczny mechatronik/informatyk…” – nabór

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,

Do grudnia 2023 będzie realizowany w szkole projekt unijny „Skuteczny mechatronik/informatyk wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach”, nr RPMA.10.03.01-14-i925/22 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany we współpracy z Instytutem Rynku Elektronicznego. W projekcie będzie mogło wziąć udział 140 uczniów z klas III i IV oraz 11 nauczycieli.

Działania projektowe obejmują:

 1. bezpłatne (w większości certyfikowane) kursy i szkolenia zawodowe, maturalne i doradcze dla uczniów, m.in.
 • programowanie robotów,
 • Cyberbezpieczeństwo,
 • Projektowanie z wykorzystaniem FLUIDSIM,
 • Microsoft Azure Chmura obliczeniowa,
 • druk 3D,
 • Prince2 Foundation – szkolenie z zarządzania projektami,
 • certyfikacja Bosch Rexroth
 • zajęcia przygotowujące do matury z informatyki, matematyki i fizyki
 • konsultacje z doradcą zawodowym.

2. Bezpłatne szkolenia zawodowe dla nauczycieli, m.in.

 • Robotyka
 • Projektowanie w FLUIDSIM w zakresie pneumatyki
 • Programowanie obrabiarek CNC w SinuTraino
 • Sztuczna inteligencja
 • Obsługa oprogramowania ramienia pomiarowego
 • MTCNA MikroTik Certified Network Associate
 • MTCNA MikroTik Certified Routing Engineer
 • MTCNA MikroTik Certified Security Engineer
 • Administrator Microsoft Azure
 • Oprogramowanie Wonderware

3. Staż w firmie (12 uczniów + 2 nauczycieli)

4. Doposażenie szkoły w sprzęt, m.in.

 • Mini linie produkcyjne
 • Roboty
 • Drukarki 3d
 • Laptopy
 • Rzutniki

Chcielibyśmy rozpocząć rekrutację uczniów, którzy wezmą udział w projekcie. Chętnych zapraszamy do wypełniania formularza elektronicznego:

https://forms.gle/NsxBqxL664seaWC18  (uczniowie)

https://forms.gle/AVFgv1UGEqHbxn7UA (nauczyciele)

Z ramienia szkoły projektem będą zajmować się p. Karolina Dołomisiewicz, p. Magdalena Polak, oraz koordynator.

Zachęcamy do udziału!

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content