Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

STYPENDIUM QUEEN HEDVIG SCHOLARSHIP – dla wybitnych uczniów szkół średnich

Program obejmuje przyznanie stypendiów w formie 5-7 dniowego zagranicznego pobytu, podczas którego stypendyści będą mieć możliwość odwiedzenia wybranej przez Fundację uczelni wyższej z terenu Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz wybranych przedsiębiorstw badawczych (dalej: „Stypendium”).

Kandydatem ubiegającym się o Stypendium w ramach Programu może być uczeń szkoły ponadpodstawowej, który został wybrany w I etapie rekrutacji przez szkołę biorącą udział w Programie, zgodnie z postanowieniami § 14 Regulaminu (dalej: „Kandydat”).

Szkoły, których uczniowie mogą wziąć udział w Programie, zostały wymienione w Załączniku 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Szkoły”)

Każda ze Szkół może wskazać po 5 (pięciu, nie mniej i nie więcej) Kandydatów

Każdy Kandydat zobowiązany będzie złożyć do Dyrekcji szkoły:

 1) sporządzony w języku polskim list motywacyjny, zawierający m.in. informację nt. projektów społecznych, charytatywnych, w jakich Kandydat brał udział, osiągnięcia w życiu społecznym i szkolnym, motywację udziału w Programie oraz możliwy wpływ Programu na realizację planów naukowych i zawodowych Kandydata

2) esej – sporządzony w języku angielskim (do 1384 wyrazów) – na temat mojego wzoru, idola naukowego lub bohatera;

Kandydat udzieli również Organizatorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 Harmonogram Programu:

  1. Do dnia 21 kwietnia 2023 r. – przyjmowanie zgłoszeń i aplikacji od Uczniów – Kandydatów ze Szkół Wyboru;
  2. Do dnia 28 kwietnia 2023 r. – zakończenie rekrutacji I stopnia;
  3. Do dnia 15 czerwca 2023 r. – zakończenie rekrutacji II stopnia;
  4. Do dnia 22 czerwca 2023 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji.
CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content