Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Wnioski CKE – matury próbne formuła 2023

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wnioski po badaniach diagnostycznych w marcu i grudniu 2022 r. (tzw. maturach próbnych). Na podstawie tych wniosków został opracowany materiał (17.) dla uczniów i nauczycieli zawierający rekomendacje egzaminatorów języka polskiego dla uczniów oraz 3 ocenione wypracowania na poziomie podstawowym (dobre prace „wzorcowe”).

Informacje dostępne są tu:

Wnioski z badań diagnostycznych przeprowadzonych w marcu i grudniu 2022 r. – CKE

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content