Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

Finał Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

Gratulacje dla Bruno Borysa, ucznia klasy 4gtb, który został finalistą Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości 2023, oraz Piotra Sokołowskiego, Bruno Borysa i Jana Bobrowskiego uczniów klasy 4 Technikum Mechatronicznego Nr 1, za zdobycie zespołowo miejsca II, i uzyskanie tytułu laureata Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w Regionie Mazowsze.

Finał Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, której organizatorem jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazczych i Racjonalizatorów, odbył się, w Nisku, w sobotę, 15. kwietnia br. 

Zachęcamy wszystkich uczniów do zainteresowania się ciekawą dziedziną wiedzy, jaką jest tworzenie wynalazków i ich patentowanie, poszukiwania odpowiedzi, na pytanie: na czym polega „Prawo Ochrony Własności Intelektualnej” coraz bardziej doceniane we współczesnym świecie, w którym twórczość techniczna odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego z nas.

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content