Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1|Wiśniowa 56

50 Olimpiada Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce (OWT-IWE)

W dniu 20 października 2023r. odbędzie się etap szkolny 50 edycji Olimpiady Wiedzy Technicznej – Inżyniera w Elektroenergetyce.

Zawody polegają na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu 3 zadań spośród 4 zadań w czasie 90 minut. Zawartość merytoryczna zestawu testów i zadań dotyczy: historii techniki, zagadnień statyki konstrukcji, kinematyki ruchu bryły sztywnej, termodynamiki, praw fizyki dla cieczy oraz budowy materii, rozwiązywania prostych obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi i aktywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych, informatyki, przekształcania sygnałów i systemów cyfrowych.

ORGANIZACJA OLIMPIADY:

ZAWODY I STOPNIA – SZKOLNE – 20 PAŹDZIERNIKA 2023 r.

Do rozwiązania: zestaw testów i 3 zadań spośród 4

ZAWODY II STOPNIA – OKRĘGOWE – 4 stycznia 2024 r.

Do rozwiązania: 2 zadania spośród 3

ZAWODY III STOPNIA – CENTRALNE – 6 kwietnia 2024 r.

Do rozwiązania: 1 spośród 2 zadań oraz rozwiązanie problemu technicznego 

 

UPRAWNIENIA LAUREATÓW i FINALISTÓW:

Dyplom oraz Zaświadczenie Laureata i Finalisty OWT-IWE

Zwolnienie z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego  

Prawo ubiegania się o przyjęcie (bez postępowania kwalifikacyjnego) na określone kierunki studiów zgodnie z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych

Uczniowie, którzy chcieliby wziąć udział w tych zawodach proszeni są o wypełnienie krótkiej ankiety: https://forms.office.com/e/S9rHCiGfn9

Zapisy trwają do 29 września.

ORGANIZATOREM OWT-IWE JEST FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH  NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA

CISCO
ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training
Polaris
Skip to content